Ezúton kivánjuk tájékoztatni Önöket, hogy a
Rheumatoid arthritises betegek egyesülete

 

a betegek által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezö, kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként nyilvántartásba vett önálló jogi személy.

A rheumatoid arthritis, közismert nevén krónikus sokízületi gyulladás, ma népbetegségnek számít Magyarországon. A már diagnosztizált, nyilvántartott betegek száma százezres nagyságrendü. A rheumatoid arthritis a szervezet izületeit gyulladásos formában megtámadó, a mai orvostudomány szerint krónikus betegség: a beteget egész életen át elkiséri, jobb-rosszabb állapotok váltakozásával.

A Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesületet az alapítók azzal a céllal hívták életre, hogy tagjaik és az e betegségben szenvedök életfeltételeit javítsak, jobb egészségügyi ellátásukat elösegítsék, gyógyító és rehabilitációs tevékenységgel visszavezessék öket az egészséges emberek társadalmába, vagy segítsék megváltozott egészségi  állapotukhoz való alkalmazkodásukat.

E célok elérése érdekében az Egyesület elöadásokat szervez, kiadványokat szerkeszt, amelyek elösegítik a betegek egészségügyi felvilágosítását; életmódbeli és életviteli (táplálkozási, gyógytorna, hasznos szabadidö eltöltési, stb.) tanácsokkal segíti a betegek megváltozott helyzethez való alkalmazkodását; kulturális és szabadidö programokat szervez, amelyekkel elösegíti a betegek közti kapcsolatok, barátságok

Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar, ill. Magyarországon élö rheumatoid arthritises beteg, ha elfogadja az Egyesület alapszabályát: a belépési nyilatkozatot aláírja, tagi (így többek között tagdíjfizetési) kötelezettségeinek eleget tesz. A természetes személyeken kívül tagjai lehetnek az Egyesületnek olyan jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek is, amelyek a reumabetegek életfeltételeinek javításáért, hátrányos helyzetének megszüntetéséért tevékenykednek

Az Egyesület legfontosabb adatai:

Neve: Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesülete
Székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leo út 62. (ORFI)
Levélcím: 1525 Budapest, 114. Pf. 54.
Tel./fax: 326-2177, vagy tel.: 438-8300/1058
Számlaszáma: OTP Bank Rt. Budapest 117 11034-20854564

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, adományokból és pályázati  pénzeszközökböl tartja fenn magát. Az Egyesület kiemelkedöen közhasznú minösége lehetövé teszi a magánszemély adományozóknak adókedvezmény igénybevételet. Jogi személyek, jogi személyiség nélküli vállalkozások és egyéb, a társasági adótörvény alá  tartozó szervezetek az adómány összegének másfélszeresével csökkenthetik adózás elötti eredmenyüket.
Minden rheumatoid arthritises beteget szeretettel várunk programjainkra, melyeket minden hónap elsö pénteken délután 2 órakor tartunk az ORFI Lukács Klubjában (Frankel Leo u. 25/27. az ivócsarnok mögötti épület földszintjén).  RA-s Betegek Egyesülete vezetösége  


Beszámoló a rheumatoid arthritis betegek egyesületének
tevékenységéröl

A Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesülete (RA-s Betegek Egyesülete) a betegek által létrehozott kiemelkedöen közhasznú szervezet, melyet a fövárosi bíróság 866 sorszám alatt 1999. augusztus 24-én vett nyilvántartásba, székhelye: 1023. Budapest, Frankel Leó u. 62.

Az Egyesület célja a betegek életfeltételeinek javítása, jobb egészségügyi ellátásuk, megváltozott egészségügyi állapotukhoz való alkalmazkodásuk elösegítése. E célok érdekében elöadásokat szervezünk, kiadványokat szerkesztünk. Több szakember (orvos, gyógytornász, pszichológus, asszisztens) közremüködésével önsegítö, un. self management programokat szerveztünk RA-s betegek részére, mely során a betegek csoportos foglalkozásokon vettek részt, megismerkedtek a betegségük lényegével, a kezelési elvekkel, a gyógyászati segédeszközök használatával. Gyógytomász megtanította azokat a torriagyakorlatokat, amelyeket rendszeresen kell végezni.

Az Egyesület minden hónap elsö péntekén délután 2 órakor ismeretterjesztö elöadásokat szervez az ORFI Lukács klubban, utána mód van közös beszélgetésre is. A 2001. év második félévi programjának fö témája a betegeket megilletö jogok lesznek.

Cégnév: RA-s Betegek Egyesülete
Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 62. (ORFI)
Levélcím: 1525 Budapest, 114 Pf.54.
Tel./fax: 326-2177, 438-8300/1058
Számlaszám: OTP Bank Rt,11711034-20854564
Az egyesület elnöke: Vecsey Jánosné


Bemutatkozik a rheumatoid arthritises betegek egyesülete
Szabóné Dúl Katalin

"...- de a fájdalmat csak az ember küzdheti le !
egy másik ember segítségével." (Pintér Dezsö
)
 

"Nehéz minden nap újat mondani a betegnek - pedig ö várja ezt. Nehéz annyiszor új reményeket ébreszteni - pedig e nélkül nincs gyógyulás. Jöjjön az atomenergia, az izotóp, a lézer. Jöjjön a tudomány, a világosság a fájdalom elleni háborúban. De a fájdalmat csak az ember küzdheti le. Egy másik ember segítségével."

Így szólnak egy jó húsz évvel ezelötti újságcikk befejezö sorai. Örökérvényü igazságnak tünik és különösen is igaz a mi betegségünkre, a rheumatoid arthritisre (RA), a krónikus sokízületi gyulladásra, melynek fö jellemzöje az állandó fájdalom; a másik ember pedig esetünkben a gyógyító orvos és segítöi, valamint a legnagyobb empátiával rendelkezö sorstárs. És ezen a ponton már meg is érkeztünk a Rheumatoid Arthritis Betegek Egyesületéhez, melyröl ez a kis beszámoló szól.,

Néhány érdekes számadat elöljáróban. A mozgásszervi betegségek a modern ipari társadalmak népességének cca. 15%-át sújtják; hazánkban ez a "nagy család" 1,5 - 2 millióra tehetö: cca. 100 ezren szenvednek krónikus sokízületi gyulladásban, 800 ezren csontritkulásban és 1 milliónyian porckopásban. Az RA ma népbetegségnek számít Magyarországon: a szervezet ízületeit gyulladásos formában megtámadó, a mai orvostudomány szerint krónikus betegség: a beteget egész életen át elkíséri, jobb-rosszabb állapotok váltakozásával.

Az RA-s Betegek Egyesülete 1999. évben alakult, a betegek által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezö, kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként nyilvántartásba vett önálló jogi személy.

A Rheumatoid Arthritises Betegek Egyesületét az alapítók azzal a céllal hívták életre, hogy tagjaik és az e betegségben szenvedök életfeltételeit javítsák, jobb egészségügyi ellátásukat elösegítsék, gyógyító és rehabilitációs tevékenységgel visszavezessék öket az egészséges emberek társadalmába, vagy segítsék megváltozott egészségi állapotukhoz való alkalmazkodásukat.

E célok elérése érdekében az Egyesület rendszeres elöadásokat szervez, kiadványokat szerkeszt, amelyek elösegítik a betegek egészségügyi felvilágosítását; életmódbeli és életviteli (táplálkozási, gyógytorna, hasznos szabadidö eltöltési, stb.) tanácsokkal segíti a betegek megváltozott helyzethez való alkalmazkodását; kulturális és szabadidö programokat szervez, amelyekkel elösegíti a betegek közti kapcsolatok, barátságok kialakulását; a rászorulókat eseti vagy rendszeres szociális segéllyel támogatja, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, gyógyfürdö igénybevételéhez, gyógyüdülési beutalókhoz anyagi támogatást nyújt, és még sok egyéb támogatással és kedvezménnyel igyekszik segíteni a betegeket.

Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar, ill. Magyarországon élö rheumatoid arthritises beteg, ha elfogadja az Egyesület alapszabályát: a belépési nyilatkozatot aláírja, tagi (így többek között tagdíjfizetési) kötelezettségének eleget tesz. A természetes személyeken kívül tagjai lehetnek az Egyesületnek olyan jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek is, amelyek a reumabetegek életfeltételeinek javításáért, hátrányos helyzetének megszüntetéséért tevékenykednek.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, adományokból és pályázati pénzeszközökböl tartja fenn magát. Az Egyesület kiemelkedöen közhasznú minösége lehetövé teszi a magánszemély adományozóknak 30% adókedvezmény igénybevételét. Jogi személyek, jogi szeméhség nélküli vállalkozások és egyéb, a társasági adótörvény alá tartozó szervezetek az adomány összegének másfélszeresével csökkenthetik adózás elötti eredményüket.

2002. évtöl kezdödöen már jogosult az Egyesület a személyi jövedelemadó 1%-ónak gyüjtésére is (adószámunk: 18096796-1-41)

Betegegyesületünk programjait rendszeresen tartjuk az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet által részünkre díjmentesen rendelkezésre bocsátott Lukács épület II. emeleti ebédlöjében (Budapest, II. Frankel Leó út 25/27.), minden hónap elsö péntekén 14 órakor.

Az elmúlt két év programjaiból :

- A fájdalom útitársunk vagy ellenségünk ?
- Gyakoribb-e a csontritkulás RA-bon ?
- Miért fontos a fizioterápia ?
- Miben segíthet a természetgyógyász ?
- Az RA-s betegek lelki terhei
- Gyógyfüvek és diéta
- Izotópos ízületi beavatkozás
- Ortopédiai mütétek RA-bon
- Korai RA-s betegek nyomon követésének eredménye
- A Csont és Ízület Évtizede 2000-2010 újabb hírei
- Újdonságok az RA diagnosztikájában
- Homeopátia
- Újdonságok az RA gyógyszeres kezelésében
- Miben segíthetnek a családtagok ?
- Betegjogok
- Miért érdemes részt venni klinikai gyógyszervizsgálatokban ?
- Mit kell tudni az RA-ról ?
- Nyomelemek és a szélén
- Az RA kezelésének újdonságai
- Agykontrol