A MAGYAR REUMABETEGEK EGYESÜLETE
(MRBE)

Az 1998. áprilisában megalakult egyesületet a bíróság 1999. december 14-én közhasznú szervezetként jegyezte be, azonban formális tevékenysége a 2000. évre datálható

Az MRBE céljai:

ˇ         A reumatológiai betegségekkel járó hátrányok feltárása, ezek széleskörü megismertetése a betegek, az orvosok és a társadalom körében, közremüködés az enyhítésükben.
A reumatológiai betegségben szenvedök országszerte müködö klubjai, egyesületei közötti kapcsolat megteremtése.
Szoros együttmüködés más betegségekkel élök szervezeteivel.
Más országok betegegyesületeivel való kapcsolattartás.
A reumatológiai betegségek kezelési lehetöségeiröl, az új gyógyeljárásokról, a kutatások eredményeiröl minél több információ, minél szélesebb körben való elterjesztése.
A betegek oktatása a betegségükkel való együttélés, a szükséges gyógytorna, az otthon elvégezhetö kezelések és a segédeszközök használata tekintetében.
Naprakész tájékoztatás a betegek által igénybe vehetö kedvezményekröl.
A 2000-2010 között meghirdetett "Csont és Izület Évtizedének" programjába való aktív bekapcsolódás.

Az MRBE feladatai:
A fenti célokat figyelembe véve és a célok megvalósítása érdekében az MRBE az alábbi tevékenységeket végzi :

ˇ         egészség megörzés, betegségmegelözés, gyógyító rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idöskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlöségének elösegítése.

Mindezeket a célokat és a megvalósításokat elösegítö feladatokat információs iroda müködtetése, rendszeresen megjelenö hírlevél kiadása, elöadások, tanfolyamok, bemutatók, konferenciák szervezése kiadványok, betegfelvilágosító anyagok kiadása útján kívánja elérni.

Az információs iroda ez év nyarán kezdi meg működését, a hírlevél elsö kiadása 2000. tavaszán jelenik meg, betegfórumot Kecskeméten 2000. szeptember 30-án rendezünk. Az egyesület képviseli Magyarországot az Európai Reumaellenes Liga (EULAR) Szociális Állandó bizottságában, melynek ez évi ülését 2000. március 18-án Budapesten tartotta, ahol megvitatták az Európai Reumabetegek Manifesztumát.

Az egyesület tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, jogi személyek. Az egyesületet 19 magánszemély, 6 egyesület és 3 jogi személyiség nélküli szervezet alapította meg. Pártoló tagok lehetnek, akiket a célok megvalósításhoz anyagi vagy természetbeli juttatással hozzájárulnak. Az egyesületnek két kiemelt pártoló tagja van: a Bristol-Myers Squibb (Pharmavit Rt) és a MSD Hungary Kft.

Az egyesületet héttagú vezetőség irányítja, az elnök (dr. Ortutay Judit, reumatológus szakorvos).

Az egyesület hatékony működése és hasznos tevékenysége tagjainak aktivitásán alapszik.