BESZÁMOLÓ A 10 ÉVES MISKOLCI REUMÁS BETEGEK EGYESÜLETE
JUBILEUMI ÜNNEPÉLYES

(Miskolc, 2001. május 21.)

 

Dr. Tamási László reumatológus föorvos kezdeményezésére 1991. májusában alakult meg a Reumás Betegek Egyesülete Miskolcon. Az Egyesület 10 éves jubileumát 2001. május 21.-én, a Csont és Ízület Évtizede jegyében nagyszabású szakmai rendezvénnyel ünnepeltük meg. Ebböl az alkalomból díszes kivitelü, igényes tartalmú közel 100 oldalas, színes fényképekkel illusztrált Jubileumi Évkönyvet készített és adott ki az Egyesület, melyben az elmúlt évtized szakmai tevékenységét, az egyesületi élet jeles eseményeit mutatjuk be. Az emlékülés résztvevöit egy, a 10 évet bemutató színes kiállítás is várta. A jubileumi ünnepélyt jelenlétével is megtisztelte Dr. Ortutay Judit reumatológus föorvos, a Magyar Reumás Betegek Egyesületének elnöke. Az ünnepélyes ülésen az Egyesület több mint száz tagja, számos helyi barátja, segítöje és támogatója vett részt, köztük a Szent Ferenc Kórház Reumatológiai Osztályának jelenlegi és a már nyugdíjas munkatársai is.

Dr. Riba Dezsö egyesületi elnök köszöntöjében üdvözölte a kedves vendégeket és az egyesületi tagokat, méltatta az Egyesület szerepét, jelentöségét, fontosságát és 10 éves munkásságát, majd tagtársunk, Lenártek Alajosné, Stefike gyönyörü szavalatai hangzottak el. A jubileumi emlékülés plenáris előadását Dr. Ortutay Judit tartotta a "Betegegyesületek feladatairól a Csont és Ízület Évtizedében" címmel. Ortutay föorvosnö elöadásának keretében ismertette az Európai Reumabetegek Manifesztumát, "A reumatológiai betegséggel szenvedö emberek Európában" kiáltványt, üdvözölve Egyesületünket, sok sikert kívánva a következö évtized munkájához. Az Egyesület alapítójaként Dr. Tamási László föorvos méltatta az Egyesület szakmai jelentöségét és fontosságát. Az ötlettöl a megvalósulásig terjedö 1991-1996. közötti idöszak egyesületi munkájáról és eseményeiröl Kincses Lászlóné alapító vezetöségi tagunk számolt be. Az Egyesület fejlödését és jelenlegi szerteágazó eredményes munkáját az 1996-2001. évi idöszakban Sípos Jánosné vezetöségi tagunk ismertette.

Pár adat az Egyesületröl. 1991-ben 37 fövel alakult meg, aktuális taglétszáma már 138 fö. Az Egyesült jelenlegi elnöke: Dr. Riba Dezsö, alelnöke: Dr. Tamási László, titkára: Nagy Lajosné, pénztárosa: Sípos Jánosné. Az Ellenrzö Bizottság elnöke: Barta Sándorné, tagjai: Dr. Czekkel Jánosné, Kincses Lászlóné. Az egyesület a tagok által befizetett éves tagsági díjból, a személy adó 1 %-ából évente befolyt összegböl gazdálkodik, a Szent Ferenc Kórház hathatós segítségével. Az egyesületi munkát esetenként a Magyar Reumatológiai Haladásáért Alapítvány, a Magyar Reumás Betegek Egyesülete, a Soros Alapítvány, a miskolci Sport- és Szellem Alapítvány és a miskolci OPEL SAJO Kft. és más önzetlen segítök adományai támogatták.

A jubileumi rendezvényen az Egyesület életének jeles eseményeiről is hallhattunk. Ezek között igen közkedvelt egyéni vagy csoportos gyógytorna-foglalkozások szerepét "A mozgás az ember lételeme" című elöadásában Orosz Irén, a Szent Ferenc Kórház vezetö gyógytornásza ismertette. A szakmai kirándulásokról Nagy Lajosné, egyesületünk titkára tartott színes élménybeszámolót. Az évek során Egyesületünk meglátogatta és megismerte a Tapolcai Termál Fürdö, a Mezökövesdi Reuma Kórház és Gyógyfürdö, az Egri Reuma Kórház és Gyógyfürdö, a Tiszaújvárosi Termálfürdö és Gyógyászati Központ, a Bogácsi Gyógyfürdö, a Berekfürdöi Gyógyfürdö és a Sárospataki Höfürdö gyógykezelési tevékenységét és lehetöségeit. A berekfürdöi gyógyüdülések örökké emlékezetes kellemes egyben gyógyító élményeiröl Barta Sándomé számolt be. A müsoros karácsonyi ünnepeket Dr. Czekkel Jánosné elevenítette fel.

Ezután került sor az Egyesület munkájában kitünt tagjaink és segítöink emléklapokkal történö elismerö kitüntetése, amelyeket Nagy Lajosné egyesületi titkár, az Egyesület egyik alapító tagja adott át. Az ünnepi ülés elnöki zárszóval végzödött, megköszönve a tagság és a segítök, támogatók odaadó munkáját, és jókívánságokkal az új - remélhetöen még hosszú-hosszú évtizedekre.

Dr Riba Dezsö, a miskolci egyesület elnöke