A Csont és Ízület Évtizede stratégiai terve

2006-2010 között és azon túl

Prof. Lars Lidgren

 

 

Küldetés:

A Csont és Ízület Évtizede küldetése, hogy elősegítse a mozgásszervi tudományt világszerte.

E célokat a következő eszközökkel kívánja elérni:

-          hogy felhívja a figyelmet a mozgásszervi betegségek okozta szenvedésre és társadalmi költségre,

-          hogy képessé tegye a betegeket arra, hogy részt vegyenek saját ellátásukban,

-          hogy elősegítse a költséghatékony megelőzést és kezelést,

-          hogy kutatás révén elősegítse a mozgásszervi betegségek jobb megértését, megelőzését és kezelését.

 

Jövőkép:

Olyan társadalmat látunk lelki szemeink előtt, melyben a mozgásszervi betegségek megelőzése, kezelése és gondozása magas színvonalú, és elérhető, hogy javítsa a mozgásszervi betegségekben szenvedők, vagy azok kockázatával élők egészségük meghatározta életminőségét.

A mozgásszervi betegségek és sérülések megelőzése és kezelése a legfontosabb egészség-problémák között szerepeljen az egyéni és társadalmi tudatban, élvezzen finanszírozási és cselekvési prioritást a nemzetközi egészség-szervezetek, a kormányok, a civil szervezetek az orvosi és kutatóközösségek, az adományozók, a média, és a nagyközönség számára is.

 

Működési elvek:

A Csont és Ízület Évtizedének

-          tükröznie kell, hogy magában foglalja a megfelelő orvos-szakmai és betegszervezeteket, multinacionális és multidisciplináris alapon működik,

-          etikai és nem gazdasági alapon működik,

-          szervezetében tükrözi a kulturális, földrajzi, etnikai és nembeli különbözőségeket,

-          kreatív és flexibilis új megközelítések, kapcsolatok, projektek, struktúrák kifejlesztésében, hogy küldetésének megfeleljen,

-          elősegíti és katalizálja a kedvező változásokat működési területén.

 

Mi a teendőnk mostantól kezdve?

-          Bátorítanunk kell a nemzeti akciók fejlődését, hogy a Globális Stratégiát bevezessék.

-          Megfelelő kommunikációt kell biztosítanunk leghatékonyabb technikákkal, hogy a mozgásszervi egészség és tudomány ismereteiről információkat adhassunk.

-          Fenn kell tartanunk, és fejlesztenünk kell az érdekeltek kapcsolatait.

-          Források széles köréből kell adományozókat keresnünk.

-          Meg kell alapítanunk a Világ Mozgásszervi Fórumát.

 

Cselekvési terv:

a tudatosság és ismertség területén:

-          Szerezzünk támogatókat és patrónusokat.

-          A Csont és Ízület Évtizede Nagykövetei között létesítsünk kapcsolatokat, hogy növeljük az általuk nyújtott támogatást.

-          Pontosan mérjük fel a mozgásszervi betegségek terhét, s rendszeresen közöljük ezeket az adatokat.

-          Segítsük elő a betegségek terhének felmérését nem-halálos esetekben is.

-          A 2010-es konferencián prezentáljuk és közöljük a világ, országaink elérhető adatait a mozgásszervi betegségek terhéről és költségéről, hogy felmérjük a jelen terhet, s az Évtized során bekövetkezett változásokat.

-          Közöljük a Nemzeti Akciós Hálózatok eredményeit az Évtized során, s összegezzük a globális eredményeket.

 

Cselekvési program:

Betegszervezetek számára

 

Az Évtized támogatja a betegek érdekképviseleti szervezetei fejlődését, hogy a már működő szervezetek modellként szolgáljanak, különösen a fejlődő országok számára, és a ritka betegségekben szenvedők részére.

 

Cselekvési program:

az egészségügyi ellátás standardjai kérdésében

 

-          A nemzeti egészség prioritások tükrözzék a mozgásszervi betegségek terhét.

-          Az Évtized ajánlásait vezessék be az orvosképzésbe, s az egyetemek ismerjék el formálisan is az Évtized oktatási programját. Továbbfejlesztendő, hogy kimeneti paraméterek alapján értékeljük a mozgásszervi curriculumokat.

-          Dolgozzunk ki ajánlásokat olyan nem orvos-munkatársak oktatására, akik résztvesznek mozgásszervi betegek ellátásában.

 

 

Cselekvési program:

tudományos kutatás tekintetében

 

-          Nemzeti kutatási prioritássá kell tenni a mozgásszervi betegségeket.

-          Mozgásszervi hírközlési vonalat kell létesíteni, hogy a Nemzeti Akciós Hálózat meg tudja szervezni az egyes országok közti tudományos információcserét, így az információt széleskörűen terjesztheti a Csont és Ízület Évtizede hálózata.