A Csont és Ízület Évtizede 2010 után

 

 

Az Évtized végéhez közeledvén az Évtized Nemzetközi Kormányzóbizottsága Londonban ült össze, hogy megtárgyalják, milyen formában folytatható az Évtized tevékenysége 2010 után. A megbeszélésen az az egyöntetű vélemény alakult ki, hogy az Évtized munkáját – némileg más formában – de folytatni kell.

 

2007-ben az Évtized megkezdte annak a modellnek a kidolgozását, mely biztosítaná az Évtized céljainak megvalósítását 2010 után, megtartva az összes érdekelt aktív részvételét világszerte.

 

„Az az elhatározásunk, hogy szervezetként folytatjuk tevékenységünket, és így biztosítsuk az Évtized eddigi, értékes eredményeit, egyedülálló programjait és rendezvényeit, és hálózatait, melyet az Évtizedkezdetétől megvalósítottunk. Olyan kommunikációs platformot teremtünk, mely alapján folytathatjuk, sőt tovább folytathatjuk munkánkat az Évtized befejezése után is” – mondta Prof. Lars Lidgren, a Nemzetközi Kormányzóbizottság elnöke.

 

Az akciós tervet az Évtized Durban-ban elfogadott Stratégiai Dokumentumára alapozzuk tavaly novemberben (www.bjdonline.org). A Nemzeti Akciós Hálózatnak, mint a szervezet erejének alapvető eleme életfontos szerepet játszik majd az új Évtized alapokmányában. Ezt a kérdést tovább tárgyalják a Nemzeti Hálózatok találkozóján, 2007. októberében, Ausztráliában.

 

Az első lépés, hogy megalkossunk egy olyan struktúrát, mely alapján Globális Mozgásszervi Fórum hozható létre. Az Évtized jelenleg is multidisciplináris hálózat, mely a szükséges változásokat kezdeményezi és  katalizálja – ezt a munkát folytatnunk kell.

 

Azt tervezzük, hogy tudásközpontként működjünk, a világ mozgásszervi arénájának hivatalosan is elismert információ és szakértelmi forrása legyünk.

 

A második lépés, hogy bátorítsuk a regionális együttműködést. Kontinentális tanácsok létesítését tervezzük, melyek a jelenlegi hálózatok és regionális szervezetek vezetését vállalni abból a célból, hogy a régió mozgásszervi egészség és tudománypolitikáját kedvezően befolyásolja. E regionális szervezetek működése az Évtized központ küldetésével harmonizál, de ennek regionális ízt, regionális aspektust ad. Elő kell segítenünk a beteg érdekvédelem további fejlesztését, a jelenleg működő betegszervezetek segítségével segítenünk kell új, regionális betegszervezetek alakulását, főleg a fejlődő országokban. A tudás terjesztése és megosztása a hálózaton belül az egyik legfontosabb feladat, melyet a betegek érdekvédelmében éppen úgy lehet alkalmazni, mint a mozgásszervi kutatásban.

 

Víziónk az olyan társadalom, melyben a mozgásszervi betegségek megelőzése, a betegek kezelése és ellátása magas színvonalú és mindenki számára hozzáférhető az egész világon. Erre a vízióra fókuszáljuk munkánkat.

 

Az Évtized jelen küldetése, hogy elősegítse a mozgásszervi egészség és tudomány fejlődését világszerte. Ez a küldetés nem fejeződik be az Évtized befejeztével, mert ez a küldetés tartós elkötelezettséget jelent. Az elkövetkezendő években a Csont és Ízület Évtizede átalakul, s lerakjuk az alapjait a Csont és Ízületi Betegségek Mozgásszervi Világfórumának, ami megfelelő platformot biztosít a további munka folytatására.

 

(A nemzeti koordinátor megjegyzése: Az Évtized Kormányzó Bizottságának célkitűzései a jövő működésre vonatkozóan világosak. Hazai Hálózatunk számára is világos, hogy jobban össze kell fognunk, a szakmai és betegszervezeteinkkel egyaránt, regionális együttműködéseket kell kialakítanunk, mind szakmai, mind betegszervezeti szinten. Csak így érhetjük el, hogy a mozgásszervi betegségek prevenciója, a betegek megfelelő ellátása hazánkban is megvalósulhasson. Észre kell vennünk végre, hogy csak egymásra, sajátmagunkra támaszkodhatunk, és a célok eléréséért dolgoznunk kell!)