MINISTAT programcsomag

Kedves Kolléganő / Kolléga

Örömmel értesítjük, hogy az MRA megvette a MINISTAT programcsomagot, amely széleskörűen használható mind adataik egyszerűbb kiértékeléséhez, mind tudományos cikkek írásához szükséges adatfeldolgozásokhoz. A programcsomag az MRA Ürömi utcai épületében használható. Szükség szerint Dr. Ratkó István matematikus egy rövid előadás keretében ismerteti a programcsomag használatát. Ehhez kérjük a kollégák szíves visszajelzését.

MINISTAT TÁJÉKOZTATÓ

A statisztikai eljárások elvégzésének legkorszerűbb módja napjainkban a statisztikai programcsomagok igénybevétele. A legtöbb általánosan elterjedt statisztikai programcsomag (BMDP, SPSS, SAS, CSS) azonban olyan professzionális, hogy egy számítástechnikában csak kevéssé járatos egyén aligha képes segítségükkel rövid idő alatt akár egy igen egyszerű egyváltozós statisztikai adatelemzést is elvégezni.

Alapfokú megismerésükhöz minimálisan egy féléves kurzus szükséges. Másik hátránya ezeknek a programcsomagoknak, hogy feltételezik a felhasználó részéről, hogy az pontosan tudja, milyen statisztikai eljárást szeretne az adatain elvégezni, s hogy az általa kívánatosnak tartott módszer feltételei az adott esetben teljesülnek-e.

A MINISTAT olyan statisztikai programcsomag, amely mentes a fentebb felsorolt hiányosságoktól. Konstrukciós alapelve, hogy a felhasználó elsősorban saját szakterületen legyen otthonos, ne a programozás és a matematikai statisztika technikai jellegű részleteiben.

A programcsomag IBM-kompatibilis számítógépeken futtatható, s főbb jellemzői a következők :

1., Tartalmazza a legfontosabb egyváltozós statisztikai eljárásokat.
2., Rendelkezik olyan adatbeolvasó modullal, amely alkalmas a gyakorlatban előforduló fontosabb adattáblázat típusok (eset-valtozó adatmátrix; gyakorisági adatok egy- és kétszempontos táblázata; átlag, szórás, elemszám értékek; korrelációs mátrix) elfogadására, ha azok karakteres (ASCII) típusú adatállományban vannak. Használatát külön a MINISTAT számára kidolgozott adatfelvívő program, a MINIEDIT könnyíti meg. Végül a MINISTAT képes saját maga is - pl. demonstrációs célból - adatokat előállítani, nyolcféle különböző eloszlás alapján.
A programcsomag emellett képes tabulált adatfájlok (azaz SPSS-böl vagy Excel-bö1 'Tab-delimited' formátumban kimentett) adatfájlok beolvasására, valamint saját (MST) adatfájljainak BMDP, SPSS és Excel kompatibilis konverziójára.
3., Teljesen menüvezérelt és használata nem igényli sem a DOS, sem egy szövegszerkesztő ismeretet.
4., A programcsomag használatának egyetlen fontos feltétele, hogy a felhasználó ismerje változóinak mérési szintjét (pszichometriai típusát), valamint legyen tudatában annak, hogy milyen szakmai kérdésre szeretne adatai felhasználásával választ kapni.
5., Képes 500 különböző változó és több mint 7000 személy (megfigyelési egység) adatainak tárolására és elemzésére, a beolvasott változók sokféle átalakítására, valamint segítségükkel különféle új változók létrehozására.
6., A MINISTAT programjai az alábbi statisztikai eljárások elvégzését teszik lehetővé:

- Egyszerű és részletes alapstatisztikák, gyakorisági eloszlás, hisztogram;
- Normalitásvizsgálat, diszkrét változók eloszlásvizsgálata, középértékekre vonatkozó hipotézisvizsgálatok;
- Csoportok és változók összehasonlítása független és összetartozó minták alapján (többek között egyszempontos variancia- és kovarianciaanalízis);
- Kétszempontos varianciaanalízis;
- Kétdimenziós eloszlások ábrázolása pontdiagramon;
- Lineáris korreláció, parciális korreláció és regresszió;
- Monoton kapcsolatok mérése rangkorrelációval;
- Diszkrét változók kapcsolatanak vizsgálata, egy- és kétszempontos gyakorisági táblázatok elemzése;
- Pszichometriai skálák reliabilitásvizsgálata, itemanalízis.

7., A programcsomag által igényelt minimális konfiguráció: 640 Kb RAM és merev lemez jelenléte. A programcsomag installált állapotban a merev lemezen körülbelül 1,5 megabyte helyet foglal el. Koprocesszor nélkül is fut, bár az jelentősen gyorsítja a statisztikai számítások elvégzését.

Megjegyzés:

A MimiStat 3.2 futtatható minden föbb PC operációs rendszerben (DOS, WIN3.l, WIN95, WIN98), régebbi AT286-os és a legújabb Pentium III. processzoros gépeken egyaránt. Konverziós rutinjai segítségével megteremti a teljes átjárhatóságot a MiniStat, az Excel, az SPSS és a BMDP között, továbbá egy teljesen új, beépített szimulációs alprogram (JOKER) segítségével lehetővé teszi a különböző statisztikai eljárások érvényességének és hatékonyságának vizsgálatát a mintaelemszámok, a szórások és az eloszlástípusok széles spektrumára.