A REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS SZAKMAI KOLLÉGIUM 2006. JÚNIUS 30-i ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

 

Ülés helye: MRE Székház, Budapest, II., Ürömi u. 56.

 

Ideje: 2006. június 30.    103o - 1200  óra

 

Résztvevők:

           

Dr. Bender Tamás                  

Prof. Dr. Czirják László                       

 Prof. Dr. Géher Pál                

Dr. Hodinka László

Dr. Insperger Antal     

Dr. Koó Éva                            távollétét előre jelezte   

Prof. Dr.Pokorny Gyula           

Prof. Dr. Poór Gyula   

Dr. Rojkovich Bernadette        

Dr. Sirály Péter

Dr. Surányi Péter                     távollétét előre jelezte               

Dr. Szekanecz Zoltán   

Dr. Szekeres László                 távollétét előre jelezte               

Dr. Tamási László                    távollétét előre jelezte               

Dr. Varju Tibor                        távollétét előre jelezte    betegség miatt

 

Tanácskozási joggal vettek részt:

EÜ. Minisztérium részézéről nem volt képviselet

MOK képviseletében:   Dr. Náfrádi Lilla           kimentette magát

ÁNTSZ képviseletében: Dr Héjj Gábor 

Szakbizottságokból:

Dr. Bálint Géza                        távollétét előre jelezte   

Dr. Hittner György

 

Napirend előtti tájékoztatás:

A napirendet a RFSZK tagjai egyöntetűen elfogadták, kiegészítés, javaslat nem érkezett. A jegyzőkönyv vezetésével Rojkovich Bernadette-t bízták meg. Az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyvben a hozzászólók nevének kezdőbetűje szerepel.

 

Napirend

H.L.: A július 14-re tervezett RFSZK ülését előre kellett hozni az előre nem látott sürgős döntést igényló problémák miatt. A tervezett első két napirendi ponton kívül a harmadik napirendi pont a Reumatológia Szakmai Stratégiája és Programja tervezetének megbeszélése és határozatba foglalása.

 

1. Befogadási kérelmek

Öt gyógyvízzé nyilvánítási kérelem érkezett (dokumentáció az irattárban). A kérelmeket B.T. referálta, a kérelmeket szakmailag elfogadásra javasolta. Határozat: A RFSZK egyhangúan elfogadta a gyógyvízzé nyilvánítási kérelmeket.

 

A Szombathelyi Kórházban rekonstrukció történt, ennek során a reumatológiai osztály a felújított helyre költözik. Határozat: A RFSZK a működési engedélyét egyhangúan támogatja.

 

Dr. Csiba Gábor, Miskolci főigazgató főorvos kérését a súlyos gerincbetegek emelt HBCS finanszízozási kérelmét a RFSZK ismét egyhanúan elutasította.

 

2. Állásfoglalás

 

Dr. Éger István a MOK elnöke levélben kereste meg a RFSZK elnökét abban a kérdében, hogy az orvos-beteg találkozások száma szakmai kockázatot jelent-e. H.L. válaszlevelében kifejtette, hogy Magyarországon szociális indokok alapján és a hagyományog miatt is magasabb az orvos-beteg találkozások száma. Ennek lehet fokozott kockázata is, például a polypragmasia miatt. A RFSZK válaszát levélben elküldte.

 

3. Protokollok

 

A RFSZK irányelvek javaslatát már megküldte a minisztériumnak. A protokoll-eljárásrend témajavaslatnak a reumatológiai BNO kódokat le kell fednie, ezt a felosztást a RFSZK kollégium tagjai előzetesen megkapták. Határozat: A megküldött témajavaslatokat a RFSZK egyhangúan elfogadta, ezt a minisztériumnak megküldjük.

 

4. Tájékoztató a miniszteri értekezletről

 

Minisztériumban a következő lényeges változások történtek: miniszter Úr általános helyettese dr. Horváth Ágnes, két szakállamtitkár: dr. Rapi Katalin, dr. Kovács Zsombor.

2006. június 30-án a Szakmai Kollégium elnökei számára miniszter Úr megbeszélést hívott össze. Az egészségügyet is érintő megtakarításak csaknem 30%-a a reumatológiát érinti. RFSZK elnöke H.L. szóbeli felhatalmazást kapott arra, hogy a RFSZK véleményét irásban is megfogalmazhatja. A legsürgetőbb feladat az aktív reumatológiai osztályuk finanszírozási ellehetetlenítése.

Tájékoztató  várható szakmapolitikai - finanszírozási változásokról - állásfoglalás

A Minisztérium Jogi főosztálya finanszírozási rendelet módosítást adott ki. Eszerint a 08 vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek HBCS finanszírozása, ezek a betegségek törlésre kerültek. Az interneten már hozzáférhető, de még nem megfelent közlöny szerint tehát ezen betegségek ellátását az aktív fekvőbeteg ellátásból törölték. Ezt az intézkedést a RFSZK-al nem egyeztették, az Országos Szakfelügyelő Főorvos is utolsónak szerzett róla tudomást.

 

A reumatológia szakmai stratégiája és programja

 

H.L.: A reumatológia hosszú távú szakmai stratégiája és programja összefoglalását a RFSZK tagjai megkapták, az elnök kéri, hogy pár napon belül email-en tegyék meg észrevételüket, hogy a végleges összefoglalást a minisztériumnak elküldjük. A nyugat-európai országok tapasztalatainak megfelelően a magyar reumatológia feljődési iránya is differenciálódik, mégpedig a klinikai immunológia, osteológia, gyermekreumatológia, mozgásszervi rehabilitáció irányába.

 

Ebben a helyzetben a reumatológia szakmai stratégiája és programja által meghatározott fejlődés szerint a feladatokhoz kell szabni az ellátás struktúrájának tervezését. Ma az aktív reumatológiai ágyak száma magas, ezért az eddig meglevő 51 reumatológiai aktív osztályt két lépcsőben kell differenciálni a HBCS átrendezési törekvésekkel párhuzamosan: a reumatológiai alapellátás a degeneratív jellegű mozgásszervi betegeket a természeres gyógymódok, fizioterápiák kezelés felhasználásával gyógyítja (kb. 30 osztály), míg a súlyos, korai diagnosztikai problémák, szövődményes eseteket az arra kijelölt aktív reumatológiai osztályok elsősorban gyógyszeres kezelés alkalmazásával látják el. Ezes speciális reumatológiai osztályok finanszírozására így lehetőség nyilik. A regionális közigazgatási egységek alapján regionális központokat és alközpontokat határoztunk meg.

 

H.G.: Az egészségügyre jutó kb 4 Milliárd Ft megtakatítás felét a reumatológia adja. A kötőszöveti betegségek 43%-át, a gyrmekreumatológiai kórképek 25%-át, a csontbetegségek 60%-át reumatológiai osztályok kezelik.

 

Cz.L.: Az eddigi gyakorlat az ellátás prevenciós szemléletét finanszírozza, míg a betegek gondozása megoldatlan, alulfinanszírozott. Ez nagy társadalmi felháborodást fog okozni. A várólistát valószínűleg el kell fogadtatnunk a betegekkel.

 

H.G.: AZ akut reumatológiai ellátást a speciális akut ellátásra jogosult osztályoknak fel kell vállalniuk.

 

P.Gy.: Az általános restrikció, áremelkedés, TVK, szakma specifikus korlátozás a reumatológiát nagymértékben sújtja. Ezért az aktív, akut ellátást és a krónikus, balneoterápián alapuló ellátást el kell választani egymástól.

 

L.P.: A krónikus ellátáson lehet spórolni, de az akív reumatológiai ellátás finanszírozását biztosítani kell.

 

H.L.: Magyarországon kialakult hagyományok, az infrastruktúra, a szociális problémák miatt a krónikus alapellátásra, így a krónikus finanszírozásra is szükség van. 1980-90 között 2000 reumatológiai ágy alakult át szanatóriumi és mozgásszervi rehabilitációs ellátás nyújtására, sok helyen ezeket a feltételeket jól teljesítik.

 

Sz.Z.: AZ intézmények és a személyi állomány heterogenitását meg kell szüntetni, kb 10-15%-os személyi leépítéssel számolhatunk.

 

B.T.: A Fizio-balneoterápia érdekeit a RFSZK-nak képviselnie kell, mint ez a nevében is benne van. A betegek nagy része krónikus ellátásra szorul.

 

S.P.: Igaz, hogy a betegek 30-40% azért szoruk krónikus ellátásra, mert nem tud eljárni a szakrendelésre mozgásszervi betegsége vagy szociális nehézségei miatt. Ezért a krónikus ágyakra is szükség van.

 

Sz.Z.: Ez igaz, de most azért kell áldozatot horni, hogy a többi ne vesszen el.

 

H.L.: A reumatológia szakmai stratégiája és programja által meghatárva a feladatokhoz kell szabni az ellátás struktúrájának tervezését. Az osztályokat progresszivitásuk szerint be kell sorolni centrumok és decentrumok kategóriába. Ez az aktív ellátás magasabb finanszítozást jelent. Krónikus ellátásra is szükség van, ezt mozgásszervi rehabilitáció formájában javasoljuk. Ezekról a kérdésekről szavazással határozatot hoz a RFSZK, akik kimentették magukat, azol email-en adják le szavazatukat. A jelenlevők a következő kérdésekben hoztak egyhangú határozatot:

 Elfogadhatatlannak tartja-e a kötőszöveti betegségek, a gerincbetegségek, a csontbetegségek és az arthrosisok törlését az aktív fekvőbeteg-finanszírozásból?  Egyhangúan elfogadhatatlannak tartják.

  1. Elfogadhatónak tartja-e a reumatológiai osztályok kategorizálását feladatok / kompetenciák szerint? Egyhangúan elfogadhatónak tartják. A centrumok és decentrumok megnevezésével egyetértettek, amit a Reumatológia Szakmai Statégiája és Programja tartalmaz. Székesfehérvár/Veszprém együtt centrumként javasolt megnevezni. Ezeknek az osztályoknak egyhangúan javasolja a RFSZK az emelt HBCS elszámolást.
  2. Elfogadhatónak tartja-e egyes reumatológia betegségcsoportok képzését az adott tevékenységre feljogosított osztályok szerint? Egyhangúan elfogadhatónak tartják.
  3. Egyetért-e a mellékelt protokoll-téma javaslatok beküldésével (a hivatkozott rendelet szerint beküldendő)? Egyhangúan egyetértettek.

Budapest, 2006. július 3.

Jegyzőkönyvet vezette:                                                            Dr. Rojkovich Bernadette

Jegyzőkönyvet hitelesítette:                                                      Dr. Hodinka László