Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium

 

 

 

 

2004. OKTÓBER 28. ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

 

 

Ülés helye: MRE Székház, Budapest, II., Ürömi u. 56.

 

Ideje: 2004. október 28. 10 óra 30.

 

Jelen voltak:

                     Dr. Balogh Zsolt                                                         

Dr. Bender Tamás                                 

                     Prof. Dr. Gergely Péter     

                     Prof. Dr. Géher Pál                                

Prof. Dr. Gömör Béla        

Dr.Insperger Antal            

Dr. Koó Éva

Prof. Dr. Poór Gyula         

Dr. Rojkovich Bernadette                                                                                     

Dr.Sirály Péter                  

Dr. Surányi Péter              

Dr. Tamási László             

Dr. Varju Tibor

Dr. Náfrádi Lilla – MOK részéről delegálva                

 

Kimentették magukat más hivatalos elfoglaltság miatt:

Prof. Dr. Czirják László                         

Prof.Dr. Fekete Béla         

Prof. Dr.Pokorny Gyula    

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

Dr. Szekeres László          

 

 

Napirend

 

A napirendet a RFSZK tagjai egyöntetűen elfogadták, a jegyzőkönyv vezetésével Rojkovich Bernadette-t bízták meg.

 

1. 2004. évi költségvetési-terv

A Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium 2004-re előirányzott éves költségvetése 371.000 Ft. Ebből 300.000 Ft jut ügyviteli kiadásokra és 71.000 Ft útiköltség térítésre.

A Kollégium a 2004. évi költségvetési-tervet egyhangúan elfogadta.

 

2. Beszámoló a jogszabály szerinti delegálásokról és a szakcsoportok helyzetéről

Egyelőre csak a MOK delegált megfigyelőt a Kollégiumba: Dr. Náfrádi Lilla-t.

 

 

 

3. Az miniszter számára készítendő előterjesztés a magyar reumatológiai betegellátás szerkezetváltozásának egészségpolitikai és finanszírozási támogatásáról. 

A 2004. augusztusában készült előterjesztés kivonatát a tagoknak elküldtük.

A végleges előterjesztést 2004 október 31-ig kell leadni. Az előzetes anyaghoz kiegészítés vagy módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták.

 

 

4. Állásfoglalások az OEP számára

 

Az állásfoglalások tervezetét a tagok email-en megkapták, az ülésen pedig kinyomtatott formában. Az állásfoglalásokhoz fűzött kiegészítések és javaslatok a következők:

 

4.1. Állásfoglalás az új nem szteroid antireumatikumok reumatológiai alkalmazásáról

Az állásfoglaláshoz még több kiegészítés szükséges:

Hodinka László: az új nem szteroid gyulladáscsökkentők reumatológiai alkalmazásában különbséget kell tenni a rövid távú fájdalomcsillapító és a tartós gyulladáscsökkentő indikációja között. Az új típusú (COX-2 gátló Coxib) nem szteroid gyulladáscsökkentők támogatását a tartós gyulladáscsökkentő adására szoruló betegcsoportban – RA, SPA, A, psoriatica, arthrosis – javasoljuk támogatni azokban az esetekben, ha nagy kockázat áll fenn a gastrointestinalis mellékhatásra (65 év feletti kor, kísérő gyógyszer (steroid) szedése, anamnezisben más betegség (ulcus) is szerepel, hosszú távú kezelés bevezetése szükséges) (24.d. lista).

Az új Coxibok mellett a támogatott gyógyszerek listájára (24.b. lista) egyhangúan javasolták a tagok felvenni a hagyományos nem szteroid gyulladáscsökkentők közül az újonnan forgalomba került készítményeket ( Aceclofenac, Rantudil).

A tagok megbízták a titkárt, hogy nézzen utána, mely új Coxib gyógyszereket regisztráltak hazánkban és melyeknek van forgalombahozatali engedélye.

 

 

4.2. Állásfoglalás a leflunomid (Arava) támogatás volumen szerződésének felülvizsgálatáról

A gyógyszergyártó kérésére az OEP a  Kollégiumhoz fordult javaslatért a leflunomid (Arava)  támogatás volumen szerződésének felülvizsgálata ügyében.

A Kollégium egyhangúlag támogatta, hogy az Arava 90%-os támogatásában

3.000 rheumatoid arthritises beteg (M058) 3.000 beteg –100 mg bevezető 3 napos

dózis után 20 mg 2500 beteg és 10 mg 500 beteg részére)

1.000 arthritis psoriatica-s beteg (L405, M071, M072, M073, M090) részesüljön.

Arthritis psoriatica-ban a készítményt az OGYI regisztrálta, de az OEP 90%-os támogatottsági listáján (42. lista) az arthritis psoriatica nem szerepel, ezért először ezt szükséges korrigálni.

 

4.3. Állásfoglalás az ízületi gyulladások biológiai terápiájáról

Az állásfoglalásokban a következő módosító javaslatok hangoztak el:

Koó Éva: az indikációk közül a psoriasist javasolt elhagyni

Géher Pál: Az OEP felé írt biológiai terápiára vonatkozó kérelmünkre eddig választ nem kaptunk.

Poór Gyula: Biológiai terápiára egyedi engedélyt eddig nem adtak ki.

 

 

4.4. Állásfoglalás a Komplementer medicina öt orvosi diszciplinájának reumatológiai, illetve fizioterápiai kompetenciáiról

Az állásfoglalást a tagok egyhangúan jóváhagyták, a szavazásnál Gömör Béla tartózkodott.

 

 

5. Kreditpont javaslatok

Az ajánlott pontszező előadásokat és pontszámokat táblázatos formában a tagok e-mail-en megkapták. Mivel a Kollégium javaslatainak határideje október 1-je volt, ezért a határidőt betartva az elnök és a titkár jóváhagyta az egyetem által javasolt pontszámokat. Utólag hat pontszerző tanfolyam pontszámai vitathatóak, ezért a tagok kérik ezen tanfolyamok részletes ismertetését.

A kérdéses tanfolyamok:

Mohács Városi Kórház, POTE, Dr. Péley Iván

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgáltató, SE-ÁOK, Dr. Kecskés Ádám

Vác és Környék Egészségügyéért Alapítvány, SE-ÁOK, Dr. Nagy Magdolna

Főv. XIX. Ker Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet,SE-ÁOK,  Dr. Hámori László

Pest Megyei Orvosi Kamara, SE-ÁOK, Dr. Kováts Attila

VÖK Városi Önkormányzat Kórháza, SZTE-ÁOK, Dr. Fodor Zsuzsanna

A titkárt bízták meg azzal, hogy ezeket az adatokat utólag email-en küldje meg. A www. Oftex.hu honlap hozzáférés – bejelentkezés és jelszó – adatait egyhangú kéréssel kérték, ezért a titkár ezeket az adatokat email-en továbbítja a tagok számára.

 

 

6. Befogatási vélemények (listát e-mail-en küldünk)

Hodinka László: A kérelmező szakmai tervével fordul befogadási ajánlásért a Kollégiumhoz. A befogadási pályázat tartalmát és formáját a 2002/50 rendelet szabályozza. Ezért a befogadási kérelem elbírálásánál az ÁNTSZ engedély és a megyei szakfőorvos javaslata nem szükséges.

 

Gömör Béla: Formanyomtatványt javasol kidolgozni, hogy milyen adatokat kér a Kollégium a befogadási kérelmek elbírálásához.

 

Varju Tibor: Sok gyógytornászt képeznek, akik később nem tudnak elhelyezkedni kórházakban. A gyógytornászok kérelmét csak egy gyógytornász ellátottsági térkép segítségével tudjuk megítélni. A titkárt megbízták azzal, hogy ezeket az adatokat Héjj Gábortól kérje meg.

 

A szakorvosi befogadási kérelmekről a területi ellátottságot jól ismerő tagok nyilatkoztak, ezek alapján

               Soproni Kórház HBCS 408 C/D 410/D jogosultságát

Sátoraljaújhely 20 ágyas aktív reumatológiai osztály létesítésének

               Nyírpromed Nyíregyházi ellátásszervező reumatológiai és fizioterápiás szakrendelésének kérelmét a tagok nem támogatták.

 

 

7. Beszámoló a szolnoki MÁV-kórház reumatológiai osztályáról

A Szolnoki Kórház főorovosi állásra új pályázatot ír ki.

 

 

8. Megkeresések vagy levélváltások

 

8.1. Bálint Géza kérte a Kollégiumot, hogy az egyetlen phenylbutazon tartalmú Rheosolon gyógyszer beszerzési gondjainak okát tisztázzuk és az előállítónak szakmai indokokra hivatkozva javasoljuk a Rheosolon gyártását.

A tagok megbízták a titkárt a Rheosolon beszerzési gondjának tisztázásával.

 

8.2. RA-s Betegek Egyesülete levélben kérte a Kollégiumot, hogy továbbítsa a betegek igényét az OEP felé a biológiai terápia finanszírozásának kérdésében. A Kollégium már megtette az OEP felé a javaslatot.

 

 

9. Egyebek

 

Útiköltség elszámoláshoz a jegyről ÁFÁ-s számla, üzemanyagszámla, útnyilvántató lap szükséges. A számlát az ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 1088 Budapest Szentkirályi u. 21) nevére kell címezni.

 

 

 

 

2004. október 30.

 

 

 

A jegyzőkönyvet vezette és készítette:     Dr. Rojkovich Bernadette

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:                                       Dr. Hodinka László