Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium

1023 Budapest, Ürömi u. 56.

 

 

 

 

 

2004.DECEMBER 10-i ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

 

 

Ülés helye: MRE Székház, Budapest, II., Ürömi u. 56.

 

Ideje: 2004. december 10.-én    103o - 1300  óra

 

Jelen voltak:

Dr. Balogh Zsolt                                  

Dr. Bender Tamás                   

Prof. Dr. Czirják László                       

Prof. Dr. Fekete Béla              

Prof. Dr. Gergely Péter            

Prof. Dr. Géher Pál                  

Prof. Dr.Gömör Béla   

Dr. Hodinka László

Dr.Insperger Antal       

Dr. Koó Éva   

Prof. Dr.Pokorny Gyula           

Prof. Dr. Poór Gyula   

Dr. Rojkovich Bernadette        

Dr. Surányi Péter         

Dr. Szekanecz Zoltán   

Dr. Szekeres László     

Dr. Tamási László        

Dr. Varju Tibor

 

Egészségügyi Minisztérium:

Dr. Szentannay Margit

 

OTH:

Dr. Peróczy Györgyi

 

Kimentették magukat más hivatalos elfoglaltság miatt:

Dr. Náfrádi Lilla – MOK részéről delegálva

Dr.Sirály Péter 

 

 

Napirend

 

A napirendet a RFSZK tagjai egyöntetűen elfogadták, a jegyzőkönyv vezetésével Rojkovich Bernadette-t bízták meg.

 

1) Protokollok elkészítése

 

Ref: Hodinka László

Szakmai irányelv elnezezést javasol a RFSZK, mert a protokoll megnevezés inkább helyi eljárásrendnek mondható. A protokoll szakmai irányelvek kidolgozására munkacsoportokat fog megbízni a RFSZK.

 

Az EÜ Minisztérium javaslata alapján a protokollok tartalma egységesen meghatározott. A reumatológiában az EULAR által kidolgozott irányelvek ismertek, ezt alkalmazzuk a hazai protokollok kidolgozásánál. Témák szerint 2-3 tagból álló szakértő bizottságot nevez ki a RFSZK, a bizottságoknak egy éven belül kell az irányelveket kidolgoznia.  Más szakmai kollériumokkal, így az Immunológiai SZK-al, Radiológiai SZK-al Bőrgyógyász SZK-al egyeztetve ahol szükséges.

 

A tervezett reumatológiai szakmai irányelvek listája a következő:

 

Polyszisztémás autoimmun betegségek ellátásának irányelvei

Czirják László: Ezt az irányelvet az Immunológiai SZK kidolgozza és egyezteti a RFSZK-el.

Az ízületek és a gerinc gyulladásos betegségei ellátásának irányelvei

A gerinc degeneratív betegségei ellátásának irányelvei

Az ízületek degeneratív betegségei ellátásának irányelvei

Javasolt a két témát összevonni.

A metabolikus csontbetegségek ellátásának irányelvei

A mozgászservi lágyrészek betegségei ellátásának irányelvei

Az ízületek és a gerinc nem gyulladásos betegségei gyógyszeres kezelésének irányelvei

A nem gyulladásos jelzőt ki kéne hagyni és javasolt csak a „Bázisterápia”

 kidolgozása. A biológiai terápia irányelve már elkészült, ez átvehető.

A reumatológiai betegségek szteroid kezelésének általános irányelvei

A reumatológiai betegségek nem-szteroid gyulladáscsökkentő kezelésének általános irányelvei

A reumatológiai betegségek fizioterápiájának irányelvei

 

Balog Zsolt: Gyermekreumatológiai irányelv szükséges-e?

Döntés: Önálló gyermekreumatológiai irányelv nem szükséges.

Fekete Béla: Javasolt, hogy a vasculitiseket az 1. irányelv tartalmazza.

Poór Gyula: Első lépcsőben más SZK irányelveihez hasonló szerkezetű, gyakorlati segítséget nyújtó szakmai irányelvet kell kidolgozni, amit később egy tudományosabb igényű, evidence based elven alapuló irányelv követhet. Az ellátás minőségét biztosítaná, ha a betegek és a háziorvosok igényeihez is tudnánk az irányelveket igazítani.

 

 

2) OEP befogadási kérelmek

 

Vecsési Szakrendelés kérelkem nyújtott be osteoporosis szakrendelésre.

Poór Gyula: Vecsésen még nincs osteoporosis szakrendelés, ezért a befogadási kérelem támogatható. Az OEP a kapacitás bővítést egyelőre nem fogadta be, ezt a RFSZK javasolja.

 

Tokaj reumatológiai szakrendelési befogadási kérelmét a RFSZK javasolja.

 

Tótkomlósi Gyógyfürdő befogadási kérelmét a RFSZK javasolja, hogy a Fizioterápiás Szakcsoport bírálja el.

 

Majer János infrahang szonoterápia alkalmazása angiológiai betegségekben befogadási kérelmét a RFSZK és a Fizioterápiás Szakcsoport a Belgyógyászati Szakmai Kollégium részére javasolja megküldeni, mivel belgyógyászati kórképben javasolja a fizioterápia alkalmazását.

 

Baranya megyei fizioterápiás szakrendelés átalajítása kapcsán a szakfelügyelő főorvos véleményét kéri a RFSZK.

 

 

3) Adatkérő és értékelő lap tervezete

           

Osztályvezetői pályázat elbírálási szempontjai

 

Varju Tibor: az osztály személyi- és tárgyi feltételeit ne pontozzuk.

Hodinka László: A progresszív ellátás alapján a pontozás lehetséges. Az osztály akkreditációját oktatásra meg kell újítani és értékelni kell.

Géher Pál: A B kérdés ennél fontasabb, a tudományos munka és szakmai tapasztalatok követelményeit rögzíteni kell.

Hodinka László: Ennek ellenére a RFSZK csak arról nyilatkozhat, hogy a pályázó alkalmas-e, a kinevezésről a munkáltató dönt.

Gömör Béla: A RFSZK dolgozza ki az elbírálás szempontjait.

Szekeres László: A javasolt adatlap alapján kezdjünk el dolgozni, az osztályt ne pontozzuk, a tapasztalatok alapján javítsuk az adatlapot.

 

Döntés: Az adatlapokról a véleményeket a RFSZK elnöke írásban kéri, ezek alapján javítja az adatlapot.

 

RFSZK értékelő lapja a  kapacitásmódosítási és befogadási pályázatokról

RFSZK értékelő lapja a címzett és cél-támogatási igénybejelentéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány szakmai tartalmáról

 

Döntés: Az adatlapokról a véleményeket a RFSZK elnöke írásban kéri, ezek alapján javítja az adatlapot.

 

Értékelő lap a természetes gyógytényezők (gyógyvíz) minősítéséhez

 

Az értékelést a Balneoterápiás Szakcsoport referálja a RFSZK-nak, a Szakcsoport véleménye az értékelésben önállóan jelenik meg. A RFSZK véleményét az OGYFI-val egyezteti.

 

4.) Egyebek

 

4.1.)  Szakképzés kérdései    

Ref: Géher Pál

A referátumot a tagok írásban megkapták.

Döntést igénylő kérdésekre a SZK a következő javaslatokat tette:

Mentort az egyetem nevezi ki, megfelel a regionális szakképzés vezetőjének. Egyetemenként 25 főt javasolt a SZK. Egy mentorra 4 tutort javasoltunk.

A rezidensek által végzett minimális szükséges beavatkozások számát a RFSZK már meghatározta.

Második szakvizsgát reumatológiából a következő szakvizsgák után 3 év reumatológiai gyakorlattal és rezidensi alapképzés birtokában lehet szerezni:belgyógyászat, háziorvostan, általános orvos, üzemorvos, sebészet, ortopédia, gyermekgyógyászat.

A törzsképzés ideje maradjon 26 hónap.

 

4.2.) 5/2004 EüM rendelet szakmai ellentmondásai (gyógyfürdő-rendelés)

Ref: Szekeres László

A gyógyfürdőkben dolgozó reumatológusok gyógyfürdő felírás finanszírozását megszüntették. Eddig rehabilitációs célból évente 2 alkalommal lehetett a szolgáltatást OEP finanszírozással igénybe venni szakmailag a rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel. Javasolt a szakmai melléklet átdolgozása, és OEP szerződéssel ,eghatározott heti óraszámban javasoljuk, hogy az OEP kössön szerződést a gyógyfürdő orvosaival.

Szentannay Margit: A rendelet 5. mellékletét, mely a funció károsodásokat írja le, a SZ-ok már jóváhagyták. Az OEP a régi szerződéseket felbontotta és a gyógyfürdő szolgáltatásokat OEP finanszírozással reumatológiai járóbeteg elátást végző orvossal köt.

Hodinka László: javasoljuk, hogy fizioterápiás szakrendelések is irhassanak gyógyfürdő ellátást.

 

 

4.3) Enbrel/Humira OEP Eü. pont

Ref: Dr.Hodinka László

A referátumot a tagok írásban megkapták.

A RFSZK a következő diagnózisokkal és betegszémokkal javasolja a fennti két biológiai terápia 100%-os finanszirozását maximum egy éven keresztül:
Enbrel:              RA                   100 beteg/év

                        JCA                25

                        SPA                25

                        A.psoriatica      50

 

Humira:            RA                   100

 

Balog Zsolt: kevésnek tartja SPA-ban a 25 betegszámot évente.

Döntés: a betegség előfordulási arányának megfelel a javasolt betegszám SPA-ban.

 

 

 

 

4.4) Munkaterv

A RFSZK 2005. munkatervét a tagok egyhangúan elfogadták.

A SZK-ról szóló miniszteri rendelet nem szól a póttagság intézményéről. Ezért egyelőre nem lehet rendelkezni póttag taggá való előléptetéséről.

 

 

 

Budapest, 2004. december 20.

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet vezette:                      Dr. Rojkovich Bernadette

                                                            RFSZK titkára

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:                Dr. Hodinka László

                                                            RFSZK elnöke