A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány (MRA)

Cím: Budapest, 1023 Ürömi u. 56.

 

 

 

2006. évi

 

 

 

Közhasznúsági jelentése

 


 

1.   Számviteli beszámoló

 Az Alapítvány (MRA) 2006. évi gazdálkodásáról, az évvégi pénzügyi és vagyoni helyzetéről készített mérleget és eredmény-kimutatást mellékletként csatoljuk.

 

2.   Költségvetési támogatás felhasználása.

Az Alapítvány (MRA) 2006. évben egy NCA pályázaton kapott szerződésen alapuló költségvetési támogatást.

 

3.   Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás.

Az Alapítvány saját tőke értéke a tárgyidőszaki gazdálkodás során                      106.488 eFt.

 

 

Az Alapítvány

eFt

 

- vállalkozási tevékenységének tárgyévi eredménye

12.904

 

- alapítványi célú tevékenység tárgyévi vesztesége  

-8.836

 

           - tárgyévi gazdálkodás miatti tőke változás         

 4.068

 

Vagyon részletezése

 

Immmateriális eszközök nettó értéke                                                       

     5

Tárgyi eszközök nettó értéke                                                        

71.731

Befektetett eszköz                                                                            

0

Értékpapírok                                                                               

1.572

Pénzeszközök                                                                              

32.060

Aktív időbeli elhatárolás                                                                  

193

Követelések   +készlet                                                                               

8.265

Kötelezettségek                                                                            

4.831

Passzív időbeli elhatárolás

2.507

Saját tőke értéke     (2006.12.31-én)                                        

106.488

    (2003. 12.31-én 107.420e Ft, 2004.12.31-én 105.610e Ft, 2005 12.31.-én 102.420e Ft volt a saját tőke).

Vállalkozási bevétel:41.516e Ft,  kiadás:26.985eFt, társasági adó:  1,627 e Ft

Alaptevékenység bevétele:3,129e Ft, kiadás: 11.965 e Ft = - 8.836 e Ft


4.   Cél szerinti juttatások kimutatása

Pénzbeli juttatások:

         Ösztöndíjat összesen 10 főnek adtunk, 350 ezer Ft  összegben. 2006. júniusban  kuratóriumi határozattal megszüntettük a gyógyszertámogatást. Ezt megelőzően 6 beteg összesen 29.575 Ft értékben kapott   gyógyszertámogatást.

 

Természetbeni juttatások:

       Gyógytorna. 2006-ban 123 személy összesen 1262 alkalommal vett részt gyógytorna egyéni foglalkozáson, míg a hetenként 2x idősek számára tartott  csoportos  egészségmegőrző gyógytornán 68 alkalommal összesen 765 fő tornázott. 

Oktatás. Az orvosok számára 9 alkalommal tartott egy-egy napos kedvezményes oktatási programot  összesen 314 orvos (zömében reumatológus szakorvos) hallgatta meg.

A gyógytornászok számára rendezett „függesztőrács alkalmazása”c. oktatási sorozaton  1  alkalommal összesen  14   gyógytornász volt jelen.

Egészségügyi szakdolgozók részére 4 alkalommal szerveztünk továbbképzést, melyen összesen 189 fő vett részt.

Betegségismertetők. Az év folyamán kiadtuk a „Tájékoztatás a gyermekkori reumás megbetegedésekről II” c. betegségismertetőt 1000 példányban .

   Üdülés. A betegek számára rendezett berekfürdői üdülési programon 35fő   (beteg és  kísérő) összesen  886.200 Ft ellenértékben   244     vendégnapot vett igénybe. 2006. novemberében indult újabb  üdültetési programunk Bükfürdőn, melynek  keretében  2006. decemberében 10  fő részére fizettünk üdülési támogatást.

         Betegújság. A Reuma Híradó  3 száma jelent meg az év folyamán, számonként 2000 példányban. Az újságot ingyenesen megkapták a betegklubok, valamint a reumatológiai szakrendelők és kórházak. 2006-ban példányonként 200,-Ft-os hozzájárulással vásárolták meg egyes érdeklődők, míg 137 előfizetőnk is  volt, postaköltséggel  900,-Ft/év  befizetéssel.

 

5.   Kapott támogatások.

A beszámolási időszakban közvetlenül                 

-          a kisebbségi települési önkormányzattól,

-          az egészségbiztosítási önkormányzattól,

-          és mindezek szerveitől az alapítvány támogatást nem kapott.

-          250ezer Ft költségvetési támogatást kaptunk a Nemzeti Civil Alap (NCA) Program keretében elnyert pályázatra, melyből az adó  1%-ának részünkre történő felajánlását propagáltuk videoclip segítségével. A reklám megtekinthető folyamatosan honlapunkon (www. reumatologia.hu).

 

Adományok.Az alapítvány összesen 658.000 Ft-ot kapott pénzbeli adományként. Az SZJA 1%-ából kapott összeg 291e  Ft volt.  A Mozgássérültek Egészségnevelését Támogató Alapítvány (META) megszűnésével az MRA kapta meg a végelszámoláskor fennmaradó összeget és a maradék készletet. Az MRA alapítványi tevékenysége magába foglalja a megszűnt META megszűnt tevékenységének egy részét. Ennek keretében  az átvett  készletből kuratóriumi  döntés alapján  gyógytorna kazettákat,  térd- és csuklóvédőket ajándékoztunk betegeknek, valamint prevenciós egészségvédelmi programokhoz. 

 

Az oktatási programokhoz 1.0897 000 Ft-tal járultak hozzá.

A  kamatbevétel  alaptevékenységi része 99.339Ft, a vállalkozási tevékenységre eső rész kamata 1,317.853 Ft volt.

 

6.Tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke ill. összege.

A kuratórium elnökének és tagjainak díjazása az elfogadott alapító okirat szerint történt. 2006-ban a tiszteletdíjak teljes bruttó összege 682  ezer  Ft volt. Ezen kívül a vidékről érkező kuratóriumi tagok összesen 26.836 Ft útiköltség- térítésben részesültek. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai nem részesültek díjazásban.

 

7.   A Közhasznú tevékenységről szóló rövid szöveges beszámoló.

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött. A reumatológia haladását az orvosok, egészségügyi dolgozók  és betegek oldaláról is  támogatta az alapítvány.

Az orvosok és gyógytornászok számára szervezett kedvezményes  oktatási programok a Semmelweis Egyetem által elismert továbbképzési pontot érnek  továbbra is.  Az orvosok számára rendezett oktatási programok elfogadott továbbképzési pontértékei 14-18 kreditpont/nap.

Az orvosok számára további lehetőséget nyújtottunk a vendégszobák folyamatos üzemeltetésével. 2006-ban is a tanfolyamokra feljövő vidéki reumatológusok foglalták le a szobákat (3 szoba). A bérleti díjat 2006-ban sem emeltük. 2006-ban nőtt a vendégszobák kihasználtsága (35 fő, összesen 384 nap), mivel a szakvizsgázók jóval  több  budapesti oktatási programon vettek részt.

           Gyógytornászaink szakmai önképzőköre 2006-ban 2 alkalommal került megrendezésre.

Az Arthritis Research and Therapy c. folyóiratot továbbra is megrendeltük évi 124.961 Ft-ért. (Nem jár Magyarországon egyéb helyre,s a papíralapú újságon túl az online hozzáférhetőség 8 reumatológiai érdeklődésű egészségügyi intézményben  biztosított ezért az árért).

Az Alapítvány székháza ad helyet a „Reumatológiai és Fizioterápiás  Szakmai Kollégium”-nak is. Honlapunkon helyt adunk a Szakmai Kollégium híreinek is.

2006. évre is kiírtuk a de Chatel ösztöndíj pályázatot, melyre  6 pályamű érkezett.  A szakemberekből álló  zsüri döntése alapján a 80.000 Ft-ot  dr. Pulai Judit  kapta az őszi MRE vándorgyűlés keretében tartott díjátadó ünnepségen.

A betegek számára több alkalommal betegségismertetőket adományoztunk. Ezeket zömmel rendezvényeken közvetlenül  a betegeknek  illetve az orvosoknak juttattuk el. A gyógytorna tevékenység továbbra is csoportos és egyéni formában zajlott. A csoportos torna szerda délutánonként 2 csoportban van ( résztvevők : 765 fő tornázott  összesen 68 alkalommal). Az egyéni gyógytorna tevékenységet 3 részmunkaidőben foglalkoztatott gyógytornász végezte. 123 beteget összesen 1262 alkalommal kezeltek.

A karácsony előtti ünnepséget 2006-ban összekötöttük  az Ürömi utcai székház 10 éves jubileumi ünnepségével. A jubileumi megemlékezést Prof. Dr.Gömör Béla tartotta, míg az adventi gondolatokat Dr. Ortutay Judit önötte szavakba.

Részt vettünk a ”Csont és Ízület 10 éve” rendezvényein, s betegségismertetővel és a betegújsággal támogattuk annak sikerét.

Sokrétű közhasznú tevékenységünket csak úgy tudtuk folytatni, hogy  vállalkozási tevékenységünk eredményét használtuk fel.

Az SZJA 1%-ból kapott összeget 2006-ban az alapítványi oktatási programok és a betegújság támogatására használtuk fel. Közhasznúsági jelentésünk felkerült honlapunkra és megjelent az MRE Info újságban is. 

Az MRA honlapja rendszeres frissítésre került és többek között a betegújság teljes anyaga is megjelent rajta. A honlap olvasottsága jelentősen emelkedett az év folyamán. Internetes keresőn is megtalálható Alapítványunk.

 

Budapest, 2007. május 18

                                                                  Gönczi Csabáné dr.

                                                                  MRA kuratóriumi elnök