A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány (MRA)

Cím: Budapest, 1023 Ürömi u. 56.

2004. évi

 

Közhasznúsági jelentése

 

1.       Számviteli beszámoló

 Az Alapítvány (MRA) 2004. évi gazdálkodásáról, az évvégi pénzügyi és vagyoni helyzetéről készített mérleget és eredmény-kimutatást mellékletként csatoljuk.

 

2.       Költségvetési támogatás felhasználása.

Az Alapítvány (MRA) 2004. évben nem kapott szerződésen alapuló költségvetési támogatást.

 

3.       Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás.

Az Alapítvány saját tőke értéke a tárgyidőszaki gazdálkodás során 105.610 eFt. Ez kb 2 millió Ft-tal alacsonyabb mint előző évben. Ennek oka a vállalkozási bevétel csökkenése és a tárgyi eszközök amortizációja.Tehát az alapítványi vagyon kb 2 millió Ft-tal csökkent. Ez a könyv szerinti csökkenés  nem valós csökkenés, mivel az értékpapírok értéke és az ingatlan piaci értéke a könyv szerinti értékné jelentősen magasabb.

 

 

 

Az Alapítvány

eFt

 

- vállalkozási tevékenységének adózott nyeresége      

 6.723

 

- alapítványi célú tevékenység tárgyévi vesztesége  

-8.534

 

           - tárgyévi gazdálkodás miatti tőke változás         

-1.811

 

Vagyon részletezése

 

Immmateriális eszközök nettó értéke                                                       

95

Tárgyi eszközök nettó értéke                                                        

76.211

Befektetett eszköz                                                                            

76.306

Értékpapírok                                                                               

4.406

Pénzeszközök                                                                             

25.733

Aktív időbeli elhatárolás                                                                  

128

Követelések                                                                                  

2.979

Kötelezettségek                                                                            

3.934

Passzív időbeli elhatárolás

8

Saját tőke értéke     (2003.12.31-én)                                        

105.610

    (2002. 12.31-én 108.931e Ft, 2003.12.31-én 107.420e Ft volt a saját tőke).

 

4.       Cél szerinti juttatások kimutatása

Pénzbeli juttatások:

            Ösztöndíjat  8   főnek adtunk, összesen  265 ezer Ft  összegben.

2004- ben 6 beteg összesen  99.492 Ft értékben kapott  gyógyszertámogatást.

 

Természetbeni juttatások:

Gyógytorna. 2004-ben  130 személy összesen 1208 alkalommal vett részt gyógytorna egyéni foglalkozáson, míg a hetenként 2x idősek számára tartott  csoportos  egészségmegőrző gyógytornán  789 fő tornázott.  

Oktatás. Az orvosok számára 15 alkalommal tartott egy-egy napos kedvezményes oktatási programot  összesen 399 orvos (zömében reumatológus szakorvos) hallgatta meg.

A gyógytornászok számára rendezett „függesztőrács alkalmazása”c. oktatási sorozaton  3  alkalommal összesen  43   gyógytornász volt jelen.

Egészségügyi szakdolgozók részére 2 alkalommal szerveztünk továbbképzést, melyen összesen 42 fő vett részt.

Betegségismertetők. Az év folyamán kb. 100 db betegségismertetőt juttattunk el betegekhez, vagy az őket kezelő orvosokhoz.

   Üdülés. A betegek számára rendezett berekfürdői üdülési programon 30fő   beteg és  kísérő) összesen  675.000 Ft ellenértékben   237     vendégnapot vett igénybe.

            Pályázat betegek számára: Részt vettünk a Népegészségügyi program ORFI által szervezett mozgásszervi programjaiban. A betegszervezetek és betegek számára pályázat került kiírásra „Miért fontos betegségemben a megelőzés és a rehabilitáció?” címmel, melyre  21   pályamunka érkezett. Ezeknek bírálatát is az MRA végezte. Az alapítvány honlapján reumás  betegek számára internetes információterjesztést végeztünk.    

            Betegújság elindításának szervezése kezdődőtt 2004 végén.

 

5.       Kapott támogatások.

A beszámolási időszakban

-           a központi költségvetési szervtől ,

-           az elkülönített állami pénzalapból,

-           a kisebbségi települési önkormányzattól,

-           az egészségbiztosítási önkormányzattól,

-           és mindezek szerveitől az alapítvány támogatást nem kapott.

 

Adományok.Az alapítvány összesen 140.000 Ft-ot kapott pénzbeli adományként. A Medimpex Gyógyszer Rt-től természetbeni ajándékot (kézfertőtlenítő oldatot, homlok lázmérőket, fejfájás elleni homlokvédőket)  kaptunk 89.065 Ft értékben, melyet idősek között osztottunk szét. Az SZJA 1%-ából kapott összeg  673.897 Ft volt.

 

Az oktatási programokhoz 537.500 Ft-tal járultak hozzá.

A  kamatbevétel  alaptevékenységi része 159.275 Ft, (a vállalkozási tevékenységre eső rész kamata 1.982.958 Ft volt.

 

6.Tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke ill. összege.

A kuratórium elnökének és tagjainak díjazása az elfogadott alapító okirat szerint történt. 2003-ban a tiszteletdíjak teljes bruttó összege 537  ezer  Ft volt. Ezen kívül a vidékről érkező kuratóriumi tagok összesen 65.612  Ft útiköltség térítésben részesültek. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai nem részesültek díjazásban.

 

  1. A Közhasznú tevékenységről szóló rövid szöveges beszámoló.

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött. A reumatológia haladását az orvosok, egészségügyi dolgozók  és betegek oldaláról is  támogatta az alapítvány.

Az orvosok és gyógytornászok számára szervezett kedvezményes  oktatási programok a Semmelweis Egyetem által elismert továbbképzési pontot érő  továbbképzés részeivé váltak. A gyógytornászok összes oktatási programja már előző évben is elismerésre került (naponként 8 kreditpont). Az orvosok számára rendezett oktatási programok elfogadott továbbképzési pontértékei 6-8 kredit pont/nap.

Az orvosok számára további lehetőséget nyújtottunk a vendégszobák folyamatos üzemeltetésével. 2004-ben is a tanfolyamokra feljövő vidéki reumatológusok foglalták le a szobákat (3 szoba). A bérleti díjat 2004-ben sem emeltük. Ennek ellenére csökkent a vendégszobák kihasználtsága, (21 fő, 192 nap). mivel a szakvizsgázóknak már nem csak Budapesten lehet gyakorlati idejüket eltölteni.

Az Arthritis Reseach and Therapy c. (impakt faktor 5.04)  folyóirat került megrendelésre, mely nem jár Magyarországon egyéb helyre.

2004. évre is kiírtuk a de Chatel ösztöndíj pályázatot, melyre  több pályamű érkezett.  A szakemberekből álló  zsüri döntése alapján a 80.000 Ft-t  Polgár Anna dr. kapta az őszi MRE vándorgyűlés keretében tartott díjátadó ünnepségen.

A betegek számára több alkalommal betegségismertetőket adományoztunk. Ezeket zömmel rendezvényeken közvetlenül  a betegeknek  illetve az orvosoknak juttattuk el. A gyógytorna tevékenység továbbra is csoportos és egyéni formában zajlott. A csoportos torna szerda délutánonként 2 csoportban van.

A karácsony előtti ünnepséget az előző éveknek megfelelően megtartottuk. Az időseknek természetbeni ajándékokat  juttattunk el.

Részt vettünk az Izület 10 éve rendezvényein, s betegségismertetővel támogattuk annak sikerét.

A Johan Béla népegészségügyi program mozgásszervi betegségek megelőzésével kapcsolatos alprogramjába az MRA bekapcsolódott. Az ORFI-val kötött megállapodás szerint 2 alpontban vett részt az alapítvány. Egyrészt újabb pályázatot írt ki a betegek számára, másrészt honlapján állandó hasznos információkkal szolgált és szolgál a betegek és érdeklődő laikusok számára.

Sokrétű közhasznú tevékenységünket csak úgy tudtuk folytatni, hogy a vállalkozási tevékenységünk eredményét használtuk fel.

Az SZJA1%-ból kapott összeget 2004-ben használtuk fel  a gyógytorna támogatására.  Gyógytornászaink kezdeményezésére  és aktivitásával megszerveztek egy szakmai önképzőkört  2004 márciusában, és ezt a csoportos megbeszélést sorozattá formálták.

 2004 év őszén a kuratórium újraválasztásával  az MRA új színekkel gazdagodott. Elkezdődött az MRA működésének programokba rendezése, mely programok részletes kidolgozására lényegében csak 2005-ben kerül sor.

 

Budapest, 2005. május 26.